Opvangmogelijkheden

Voor Schoolse Opvang

Peuteropvang Schatkist.
Deze peuteropvang is een onderdeel van Peuterdorp Cranendonck en is gelegen in basisschool De Schatkist. Kinderen van 2 tot 4 jaar komen hier minimaal 2 x per week spelen, ontdekken, zingen, bewegen, verhaaltjes luisteren, buiten spelen en nog veel meer en worden spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool. Omdat peuteropvang Schatkist gesitueerd is in het kleutergedeelte van de basisschool, kunnen we een nauwe samenwerking realiseren om de overgang van peuteropvang naar groep 1 zo klein en vloeiend mogelijk te maken.  Contactpersoon voor de peuteropvang is Paula Kneepkens, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag ochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-25068203.    

Meer informatie over Peuterdorp.

Tussen Schoolse Opvang

Tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen op school overblijven van 12.00 uur tot 13.00 uur onder toezicht van een of meerdere geschoolde en gekwalificeerde overblijfkrachten. Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen 's-middags vrij. 

 

Meer informatie over Tussen Schoolse Opvang

Indien u meer informatie wilt over de tussen schoolse opvang kunt u voor de groepen 1-2-3 contact opnemen met José Scholten, e-mail: jscholten@skozok.nl en voor de groepen 4-5-6-7-8  met Eefje Derks, ederks@skozok.nl. Eén van de overblijfkrachten is op maandag- en donderdagochtend van 8.15 uur tot 8.45 uur aanwezig in de aula. 

 

 

Buiten Schoolse opvang

Er is een goede aansluiting tussen de tijd dat de kinderen op school zitten en de opvang buiten de gewone schooluren. Hiervoor is een overeenkomst met kinderdagverblijf: "Klikkelstein" afgesloten. Ouders/verzorgers nemen zelf contact op met "Klikkelstein".

Meer informatie over Klikkelstein.
Relevante formulieren & folders