Schooltijden en gymtijden

De lestijden zijn voor iedere groep hetzelfde.
LESTIJDEN

  maandag Dinsdag Woensdag donderdag  vrijdag
morgen

8.30 -
12.00 uur

8.30 -
12.00 uur

8.30 -
12.30 uur

8.30 - 
12.00 uur
8.30 -
12.30 uur
middag

13.15 -
15.15 uur

13.15 -
15.15 uur
vrij 13.15 -
15.15 uur
vrij

 

GYMTIJDEN 

GROEP DAG TIJD VERVOER
7 en 8 MAANDAGMIDDAG 13.15 - 15.15 uur FIETS
5 en 6 DONDERDAGMORGEN 08.30 - 10.30 uur BUS
3 en 4 DONDERDAGMORGEN 10.00 - 12.00 uur BUS