Ouderraad

De Ouderraad (OR) Voorzitter: Nicole Szilágyi, e-mail: colledaan@hotmail.com 
Secretariaat: Mariëlle Hompes,  e-mail: hompesje20@hotmail.com 

Wat is de OR?
De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders, waarvan de kinderen leerlingen zijn op BS de Schatkist. De ouderraad heeft de vorm van een stichting.

De OR stelt zich onder meer tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen ouders/verzorgers en het team. De school is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overblijfregeling. De ouderraad ondersteunt en helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten en vieringen, o.a. Kinderboekenweek, sint, kerst, carnaval, Pasen, koningsdag, schoolreis en schoolkamp.

Wie zitten er in de OR?
De OR bestaat uit ouders en leerkrachten.

Namens de ouders hebben zitting in de OR:
* Nicole Szilágyi (voorzitter)  
* Femke van Deurzen (secretaris)
* Mariëlle Hompes (penningmeester)  
* Bärry Lenders 
* Jante Hennekens
* Inge Kennis
* Denise Nabbenl
* Peter Vugts
* Aukje Brander
* Maartje Gerstmans
* Loes Geurts
* Sabina Grilk
 

Namens de leerkrachten hebben zitting  in de OR:
* Loes Meeuws
* José Scholten

Ouders en School
Een goed contact tussen de school en thuis vinden we heel belangrijk. De school informeert u dan ook graag over algemene schoolzaken, gebeurtenissen, maar natuurlijk ook over het wel en wee van uw kind. We zijn blij dat we een goed functionerende OR hebben. De leden van deze raad helpen waar het nodig en mogelijk is.

Klassenouders
Klassenouders hebben zitting in de OR. Indien OR-leden ook klassenouders willen worden kunnen ze dit aangeven bij de voorzitter. Klassenouders zijn het aanspreekpunt voor de leerkrachten en verlenen hand- en spandiensten voor de klas waar ze klassenouder van zijn, zoals bijvoorbeeld helpen bij het luizenpluizen en bij activiteiten zoals het schoolontbijt, Sint Nicolaasactiviteit, Paasontbijt enzovoorts.

Meer informatie
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u het beste contact opnemen met José Scholten: jscholten@skozok.nl of Nicole Szilágyi: colledaan@hotmail.com