Ouderraad

De Ouderraad (OR) Voorzitter: Nicole Szilágyi, e-mail: colledaan@hotmail.com 
Secretariaat: Mariëlle Hompes,  e-mail: hompesje20@hotmail.com 

Wat is de OR?
De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders, waarvan de kinderen leerlingen zijn op BS de Schatkist. De ouderraad heeft de vorm van een stichting.

De OR stelt zich onder meer tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen ouders/verzorgers en het team. De school is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overblijfregeling. De ouderraad ondersteunt en helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten en vieringen zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, Koningsdag, schoolreis en schoolkamp.

Wie zitten er in de OR?
De OR bestaat uit ouders en leerkrachten.

Namens de ouders hebben zitting in de OR:
* Nicole Szilágyi (voorzitter)  
* Femke van Deurzen (secretaris)
* Mariëlle Hompes (penningmeester)  
* Bärry Lenders 
* Denise Nabbenl
* Peter Vugts
* Aukje Brander
* Maartje Gerstmans
* Loes Geurts
* Sabina Grilk
 

Namens de leerkrachten hebben zitting  in de OR:
* Loes Meeuws
* José Scholten

Ouders en School
Een goed contact tussen de school en thuis vinden we heel belangrijk. De school informeert u dan ook graag over algemene schoolzaken, gebeurtenissen, maar natuurlijk ook over het wel en wee van uw kind. We zijn blij dat we een goed functionerende OR hebben. De leden van deze raad helpen waar het nodig en mogelijk is.

Meer informatie
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u het beste contact opnemen met José Scholten: jscholten@skozok.nl of Nicole Szilágyi: colledaan@hotmail.com of stuur een bericht naar Ouderraad_bs_de_schatkist@hotmail.com.