Formulieren, Folders, Protocollen en Presentaties

Op deze pagina treft u alle algemene formulieren & folders van én over de school en onze onderwijsstichting (SKOzoK) overzichtelijk bij elkaar. Bent u op zoek een formulier of folder, maar staat deze niet op deze pagina? Neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens vindt u op deze pagina de protocollen en presentaties van De Schatkist.

 

FORMULIEREN EN FOLDERS

Protocol inzake vervangersproblematiek
toestemmingsformulier medicatie

VERLOFFORMULIEREN:

aanvraagformulier vakantieverlof met toelichting
aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden met toelichting

PROTOCOLLEN

pestprotocol
protocol bestrijding hoofdluis
protocol dyslexie
protocol informatieplicht naar ouders
Handleiding vroegtijdige signalering en adequate aanpak

PRESENTATIES

Presentatie Passend Onderwijs