Klimaatbord

  • Klimaatbord

Klimaatbord
Op maandag 14 september is het klimaatbord geplaatst. Dit bord is onderdeel van de vergroening van ons schoolplein. 
Met de vergroening van de speelplaats is ook de afvoer van het regenwater afgekoppeld van de riolering. Het regenwater loopt via de goot, rondom de school, de Wadi in. 
Op het klimaatbord staat een meter waarop staat aangegeven hoeveel regenwater er de Wadi instroomt. Zo krijgen de kinderen, maar ook wij en u, een beeld hoeveel water er "teruggegeven wordt aan de natuur".
We zullen er in de groepen ook op gepaste manier aandacht aan besteden, zodat ook de kinderen weten wat het doel hiervan is. 
Binnenkort komt de wethouder de Wadi en het bord officieel openen. Gezien de corona maatregelen zal dit in een kleine setting plaatsvinden. Kinderen worden er wel bij betrokken. 

Vergroening speelplaats
Super veel regen, langdurige droogte in maart-april-mei en vervolgens extreme hitte in de zomer. Met deze "elementen" hebben de planten rondom het schoolplein allemaal te maken gehad toen ze medio maart geplant zijn. 
Zeker in een eerste jaar erg lastig om, onder deze condities, alles gezond en groen te houden. Leerkrachten zijn in vakanties teruggekomen om te sproeien en druppelslangen zijn aangelegd. Dit heeft helaas niet kunnen voorkomen dat nogal wat beuken het niet overleefd hebben. Samen met de tuinman die het heeft aangelegd en iemand van de gemeente hebben we alles nog eens goed bekeken. E.e.a. is hersteld en binnenkort worden er beuken haagjes teruggeplaatst. 
Daarnaast zullen we ook uw hulp af en toe nodig hebben voor het onderhoud. In het najaar en in het voorjaar willen we een "hulpmiddag" organiseren waarbij we met hopelijk een aantal helpende ouderhanden het groen rondom de school weer in orde kunnen maken.
Op de aanvraag in een eerdere nieuwsbrief hebben we 1 reactie gekregen van een ouder die af en toe kan komen helpen, super fijn!!
Mochten er nog meer zijn die af en toe mee kunnen helpen? Laat het weten aan Ans (administratie   -  infodeschatkist@skozok.nl )

 

Terug naar het overzicht

Een virtuele rondleiding door ...

Een virtuele rondleiding door de school

Bent u benieuwd hoe onze school er van binnen uitziet? ...

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!