Aanmelden nieuwe leerlingen 2021-2022

  • Aanmelden nieuwe leerlingen 2021-2022

Wordt uw zoon/dochter vóór 1 juni 2022 4 jaar meld hem/haar dan zo spoedig mogelijk aan op de basisschool van uw keuze. In verband met het aanvragen/toewijzen van financiële middelen en het inzetten van leerkrachten voor schooljaar 2021-2022 is het voor ons van groot belang dat wij de prognose voor het komende schooljaar nu al in beeld hebben.

Attendeer vrienden, vriendinnen, buurtgenoten er ook nog even op, dat ook zij hun kind tijdig aanmelden!

Aanmelden op De Schatkist gebeurt digitaal. Ga hiervoor naar onze website: www.bsdeschatkist.nl
Op de homepagina ziet u rechts een geel kader met "aanmelden nieuwe leerling". Klik hierop.
Scroll helemaal naar beneden, daar vindt u:
"aanmeldformulier nieuwe leerling"
"aanmeldformulier ontwikkeling" (ook deze invullen a.u.b.)

Na verzending van beide formulieren ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging dat De Schatkist beide formulieren heeft ontvangen. Vervolgens heeft elke school 6 weken om een besluit te nemen over deze aanmelding (deze termijn mag met maximaal 4 weken worden verlengd).

Wilt u de school een keer bezoeken om de sfeer te proeven. Dat mag altijd. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken. U kunt ons bellen, telefoonnummer: 0495-491933 (in de ochtend is er altijd iemand aanwezig om u telefonisch te woord te staan) of  stuur een e-mail naar infodeschatkist@skozok.nl met al onderwerp rondleiding of klik op het gele kader van de homepagina, ook hier hebt u de mogelijkheid om aan te geven dat u graag een rondleiding wilt. 

Terug naar het overzicht

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Wat moet u doen in geval van klachten bij uw zoon of ...