Coronavirus

  • Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

De overheid heeft bekendgemaakt dat alle basisscholen in Nederland  worden gesloten. Dit met het doel verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregel geldt in ieder geval tot dinsdag 28 april. Deze datum valt midden in de mei vakantie. Zodra er meer bekend is, zullen wij dat met u communiceren.

Dit betekent dat uw kind gedurende deze periode niet naar school kan komen. Wij realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is en gaan als school dan ook op zoek naar andere manieren om het onderwijs zoveel als mogelijk thuis doorgang te laten vinden.

Kinderen van ouders werkzaam in vitale beroepen, zoals zorg, politie en brandweer, zijn een uitzondering op bovenstaande maatregel. Zij kunnen, mits zij geen gezondheidsklachten hebben, wel onder reguliere schooltijden naar school toe komen. Zie link voor een overzicht van deze cruciale beroepsgroepen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Voor vragen met betrekking tot onze school of het onderwijs van uw kind, kunt u contact opnemen met Hein Lepelaars via hlepelaars@skozok.nl
Voor overige vragen over deze maatregel of de gezondheid van uw kind, kunt u terecht bij:

GGD Brabant zuidoost voor locaties in de Kempen: 088 - 00 31 100
RIVM-infolijn (landelijk): 0800 - 13 51.

Relevante links:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenhttps://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Indien u gebruik wilt maken van de opvang onder schooltijden, zou u dat dan door willen geven via het e-mailadres: infodeschatkist@skozok.nl onder vermelding van naam kind en groep en dagen dat u gebruik wilt maken van de opvang.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van bs de Schatkist,
Hein Lepelaars
Directeur

Terug naar het overzicht

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Wat moet u doen in geval van klachten bij uw zoon of ...