Aangekondigde staking

  • Aangekondigde staking

Beste ouders,

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen via het nieuws, hebben de grote (onderwijs) bonden hun leden gevraagd om het werk op donderdag 30 en vrijdag 31 januari aanstaande neer te leggen en te gaan staken.
Hoewel er de afgelopen periode de nodige investeringen gedaan zijn in het onderwijs, blijven de zorgen onverminderd groot. De tekorten aan personeel worden groter (ook binnen onze stichting worden deze steeds meer zichtbaar), de druk (grote groepen, veel zorgleerlingen, weinig extra ondersteuning, administratieve druk) en ook de salariskloof met het VO blijft bestaan.
De verwachting is dat deze problemen de komende jaren nog veel groter worden.
Het huidige kabinet heeft niet alleen het onderwijs, maar de hele publieke sector de laatste jaren onvoldoende “gezien en beloond”. Met als resultaat de problemen in het onderwijs, maar ook bij onder andere de politie en de zorg.

Wat gebeurt er op donderdag en vrijdag op basisschool de Schatkist?
We willen als team een statement maken en ondersteunen de aangekondigde acties in het onderwijs. Echter, begrijpen we ook dat de leerlingen en ouders hier deze keer niet “de dupe” van moeten worden.  Vandaar dat we gezamenlijk hebben besloten om onze school op deze dagen niet te sluiten.
Wel  vaardigen we namens onze school twee leerkrachten af die op deze dagen deelnemen aan één van de manifestaties ergens in het land. 
Onze school is op beide dagen open en er wordt dus ook gewoon lesgegeven. 
De leerlingen waarvan de leerkrachten (namens de school) actievoeren en dus afwezig zijn, worden opgevangen door een andere leerkracht of indien nodig in groepjes verdeeld over de overige groepen. 

Wat kunt u als ouder zelf doen?
Gelukkig merken we dat ook heel erg veel ouders de acties steunen en dat ook zij zich zorgen maken over de huidige staat en de toekomst van het onderwijs.
Een actiegroep heeft het initiatief genomen om alle werknemers in het onderwijs te ondersteunen. Dit doen ze in de vorm van het laten tekenen van een petitie, die ze tijdens de stakingsdagen willen aanbieden in Den Haag.
We zouden het erg waarderen als u de tijd zou nemen om de beweegredenen eens door te nemen en de petitie te ondertekenen. Deze komt dus niet vanuit het onderwijs zelf, maar vanuit bezorgde ouders!!
PETITIE VOOR MEER STRUCTURELE INVESTERINGEN IN HET ONDERWIJS

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Team basisschool de Schatkist

Terug naar het overzicht

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Wat moet u doen in geval van klachten bij uw zoon of ...