Terugblik sponsorloop

  • Terugblik sponsorloop

Afgelopen weken hebben de kinderen van de Schatkist zich vol overgave ingezet voor een nieuwe, groene speelplaats. Alle kinderen hebben in hun directe omgeving sponsoren gezocht om, middels een sponsorloop, een bijdrage te leveren aan de plannen voor het nieuwe schoolplein.

Vrijdag 5 oktober was het zover: het was een stralende dag met een enorm fanatieke sfeer. In het Boudriepark waren twee routes uitgezet: een ronde rond de vijver voor groep 1-2-3 en voor groep 4 t/m 8 werd het rondje vijver uitgebreid met een ronde over het basketbalveld.

De ochtend werd geopend door de directeur. Daarna zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 onder luid applaus van start gegaan. Het was ook leuk om te zien dat enkele jongere broertjes en zusjes spontaan een rondje mee hebben gerend.

De verwachtte 12 rondes werd door de meeste kinderen ruimschoots overschreden. Boven verwachting hebben zelfs de jongste kinderen een volle stempelkaart behaald! Met rode wangen kwamen ze na het twaalfde rondje over de finish. Een enkeling plakte er zelfs nog een dertiende ronde aan vast, met een stempel op het hoofd als beloning. Na de onderbouw, gingen de groepen 4 t/m 8 van start. Ook deze groepen hebben alles gegeven en hebben onder luide aanmoediging hun oorkonde verdiend! Na het rennen kregen alle kinderen een flesje water en fruit, gesponsord door Jumbo Hesselberth!

Wij zijn de ouderraad van basisschool de Schatkist erg dankbaar voor het organiseren van dit geslaagde evenement! Het was bijzonder fijn om te zien hoe fanatiek de kinderen zich hebben ingezet voor het nieuwe schoolplein.

De aanpassing van het schoolplein wordt een project waarbij de school, in samenwerking met de gemeente, een plan opstelt. Vergroening en water de ruimte geven speelt hier een belangrijke rol in. Deze veranderingen helpen om tijdens warme zomers het schoolplein te verkoelen en verdroging tegen te gaan. Ook helpen deze maatregelen om in natte periodes wateroverlast te voorkomen. Hierdoor zijn we klaar voor de toekomst en wordt Cranendonck klimaatbestendig. Kinderen zullen hierdoor met nog meer plezier op een avontuurlijke / onderzoekende manier gebruik kunnen maken van het vernieuwde speelplein. Tijdens de sponsorloop was duidelijk zichtbaar dat het plan ondersteuning krijgt uit alle hoeken: kinderen, ouders, de buurt enz. We houden u graag op de hoogte van de plannen en de uitvoering.

Aan het einde van de ochtend werd het geweldige bedrag van maar liefst ruim €2800,00 bekendgemaakt! Basisschool de Schatkist wil iedereen bedanken die aan deze fantastische dag heeft bijgedragen!

Terug naar het overzicht

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Wat moet u doen in geval van klachten bij uw zoon of ...