Oudertevredenheidsonderzoek 2018-2019

  • Oudertevredenheidsonderzoek 2018-2019

Beste ouder/verzorger,

Graag informeer ik u over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort op onze school van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is te horen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Wij willen onder meer van u weten wat u vindt van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school, de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, kunnen wij gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit. Net als twee jaar geleden, laten wij het onderzoek uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Werkwijze
U krijgt in week 6 van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In deze e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 10/15 minuten.

Vragenlijst
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende mogelijkheden: ‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, ‘Mee eens’ en ‘Helemaal mee eens’. We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen.

Privacy
Zoals eerder gezegd is de meting bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen en/of te verbeteren. De gegevens uit de meting worden uitsluitend en alleen voor dit doel gebruikt. Met DUO worden de volgende gegevens gedeeld: Naam (namen) van de ouder(s)/verzorger(s) en het e-mailadres van een ouder. Mocht u, ondanks het belang van deze meting, niet willen dat uw naam en e-mailadres doorgegeven worden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directeur.

De samenwerking met DUO Onderwijs & Advies voldoet aan de AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan. Uw gegevens worden volstrekt anoniem behandeld. Wanneer u meer informatie wilt over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, verwijzen wij u graag naar de volgende website: http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/

Resultaten van het onderzoek
Zodra dit mogelijk is worden de resultaten van het onderzoek gedeeld.

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met Irene Stad (projectleider tevredenheidsonderzoeken SKOzoK) via 040-2531201 of istad@skozok.nl.

Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren).

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Huub Compen
Directeur BS De Schatkist

P.s. bovenstaand bericht heeft u op dinsdag 15-01-2019 ook per e-mail ontvangen. 

Terug naar het overzicht

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Wat moet u doen in geval van klachten bij uw zoon of ...