Open dag 2019

  • Open dag 2019

Onze open dag voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen vindt dit jaar plaats op woensdag 30 januari 2019 van 9.00 u. tot 12.00 u.  

Schikt de datum van de open dag u niet en wilt u graag een
rondleiding, meld dit dan via onze website, e-mailadres: infodeschatkist@skozok.nl of neem telefonisch contact met ons op via telefoon: 0495-491933. 

Wilt u uw kind al aanmelden? Volg dan onderstaande handelingen.
Aanmelden op basisschool De Schatkist gebeurt digitaal. Ga hiervoor naar onze website: www.bsdeschatkist.nl Op de home-pagina vindt u een geel kader met “Aanmelden nieuwe leerling”. Klik op dit kader en scroll helemaal naar beneden, daar vindt u:

2 formulieren:

  1. Aanmeldformulier nieuwe leerling
  2. Aanmeldformulier ontwikkeling

Nadat de twee digitale aanmeldformulieren bij ons binnen zijn gekomen, heeft de school 6 weken om een besluit te nemen over deze aanmelding (deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden). Daarna ontvangt u schriftelijk bericht over de inschrijving van uw kind.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen we vragen om extra informatie of om een extra gesprek. We plaatsen een kind als wij hem/haar de adequate begeleiding kunnen bieden. Het is daarom belangrijk dat u extra ondersteuning of extra zorg voor uw kind duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier.

Kinderen starten in principe op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Echter kinderen die tussen 1 juni 2019 en 1 oktober 2019 4 jaar worden starten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2019/2020 en wel op 19 augustus 2019. Na 1 juni 2020 stromen voor het schooljaar 2019/2020 geen nieuwe kinderen meer in.

Heeft u problemen met het invullen van het aanmeldformulier, neem dan gerust contact met ons op
telefoonnummer: 0495-491933 of stuur een e-mail naar avanveldhoven@skozok.nl onder
vermelding van aanmeldformulier.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend uw kind vóór 1 maart 2019 aan te melden, dit in verband met het aanvragen, toewijzen van financiële middelen en inzetten van leerkrachten voor het schooljaar 2019/2020.

Ook peuterspeelzaal Schatkist heeft op woensdag 30 januari open dag.

Op woensdag 27 maart 2019 is er een open dag voor iedereen die De Schatkist een keer in werking wil zien.

Terug naar het overzicht

Een virtuele rondleiding door ...

Een virtuele rondleiding door de school

Bent u benieuwd hoe onze school er van binnen uitziet? ...

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!