Leerlingtevredenheidsonderzoek 2018-2019

  • Leerlingtevredenheidsonderzoek 2018-2019

Beste ouder/verzorger,

Graag informeer ik u over het leerlingtevredenheidsonderzoek dat binnenkort op onze school van start gaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen op school een online vragenlijst invullen, waarbij zij kunnen aangeven hoe (on)tevreden zij zijn met onder andere het onderwijs, de voorzieningen en de sociale veiligheid. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat de leerlingen vinden van onze school. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te verbeteren.

Privacy
DUO Onderwijsonderzoek & Advies waarborgt de privacy van de leerlingen als volgt:

  • Voor de start van het onderzoek worden geen gegevens van leerlingen opgevraagd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. De directeur van de school verstrekt slechts de leerlingaantallen per groep.
  • De leerkracht/school krijgt de antwoorden van de individuele leerlingen niet te zien.
  • DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle leerlingen en zorgt er voor dat hun mening niet bij anderen terecht komt. De ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het bestand met de antwoorden van de leerlingen wordt niet aan de school afgestaan. Bovendien zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat individuele leerlingen in het rapport niet herkenbaar zijn. De antwoorden van de leerlingen worden nooit gekoppeld aan de naam of andere persoonsgegevens van de leerling.
  • DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt volgens de strikte eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afmelden
Wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het leerlingtevredenheidsonderzoek, dan kunt u uw kind afmelden bij de directeur. Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen.

Vragen
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met Irene Stad (projectleider tevredenheidsonderzoeken SKOzoK) via  040-2531201 of istad@skozok.nl.

Met vriendelijke groet,

Huub Compen
Directeur BS De Schatkist

 

Terug naar het overzicht

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Wat moet u doen in geval van klachten bij uw zoon of ...