Informatie stakingsdag

  • Informatie stakingsdag

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op vrijdag 15 maart organiseert de Algemene Onderwijsbond (AOb) samen met vakbond FNV een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Ook medewerkers uit het primair onderwijs zullen op deze dag gaan staken, om de zorgen over de toekomst van het basisonderwijs nogmaals onder de aandacht te brengen bij politieke partijen in Den Haag. In deze brief willen wij u graag uitleggen waarom er gestaakt wordt, geven wij aan wat de gevolgen zijn en vragen wij om uw begrip.

Onder andere de hoge werkdruk en lage salarissen voor leerkrachten in het basisonderwijs hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er te weinig nieuwe leerkrachten beschikbaar zijn. Dit heeft als gevolg dat we kampen met een groeiend lerarentekort. Het is van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. Vorig jaar heeft het kabinet extra geld ter beschikking gesteld voor salarissen en werkdrukvermindering. Een goed begin, maar nog onvoldoende om de problemen volledig te verhelpen.

Op 15 maart a.s. wordt er daarom door medewerkers in het basisonderwijs in het hele land gestaakt. Veel scholen blijven op deze dag dicht. Ook onze school zal die dag gesloten zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren). Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de directeur, Huub Compen, e-mailadres: hcompen@skozok.nl of telefoonnummer: 0495-491933.

Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking, maar vragen nogmaals om uw begrip. Het is belangrijk dat er in onderwijs wordt geïnvesteerd. Voor de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral ook voor de toekomst van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Het team van BS De Schatkist

Terug naar het overzicht

Een virtuele rondleiding door ...

Een virtuele rondleiding door de school

Bent u benieuwd hoe onze school er van binnen uitziet? ...

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!