Aanmelden nieuwe leerlingen.

  • Aanmelden nieuwe leerlingen.

Indien u ervoor heeft gekozen dat BS De Schatkist, de basisschool voor uw kind wordt, dan kunt u uw kind via deze site aanmelden. Op de home-pagina vindt u een geel kader met "Aanmelden nieuwe leerling". Klik op dit kader en scroll helemaal naar beneden, daar vindt u 2 formulieren: Aanmeldformulier nieuwe leerling en Aanmeldformulier ontwikkeling. Zodra u beide formulieren heeft ingevuld krijgen wij hiervan een melding en kunnen wij de formulieren inzien. U ontvangt een bericht dat wij de formulieren hebben ontvangen. Nadat de twee digitale aanmeld formulieren zijn binnengekomen, heeft de school 6 weken om een besluit te nemen over deze aanmelding (deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden). Daarna ontvangt u schriftelijk bericht over de inschrijving van uw kind. 

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen we vragen om extra informatie of om een extra gesprek. We plaatsen een kind als wij hem/haar de adequate begeleiding kunnen bieden. Het is daarom belangrijk dat u extra ondersteuning of extra zorg voor uw kind duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier.

Kinderen starten in principe op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Echter kinderen die tussen 1 juni 2018 en 1 oktober 2018 4 jaar worden starten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2018/2019 en wel op 20 augustus 2018. Na 1 juni 2019 stromen voor het schooljaar 2018/2019 geen nieuwe kinderen meer in.

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar graag vóór 1 maart 2018, dit in verband met het aanvragen/toewijzen van financiële middelen en het inzetten van leerkrachten voor het schooljaar 2018/2019.

Indien u graag een rondleiding/kennismakingsgesprek wilt kunt u dat ook melden via deze site. Klik op de homepagina wederom op het gele kader en vul bij "een eerste kennismaking met onze school" uw gegevens in.  Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om samen een passend moment hiervoor in te plannen.  Bellen mag natuurlijk ook. Ons telefoonnummer is  0495-491933 (bellen bij voorkeur in de ochtend tot 12.30 u.).

Voor meer informatie over ons aannamebeleid verwijzen wij u naar onze schoolgids. Onze schoolgids vindt u op de homepagina in het linker nieuwsblok. 

Terug naar het overzicht

Een virtuele rondleiding door ...

Een virtuele rondleiding door de school

Bent u benieuwd hoe onze school er van binnen uitziet? ...

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!