Ouderenquête

  • Ouderenquête

Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de ouderenquête! Door de tijd te nemen voor deze enquête draagt u bij aan het ontwikkelen van onze school en geeft u aan hierin mee te willen denken. Dit stellen wij zeer op prijs! 

Onderaan dit bericht vindt u een link naar het verslag van de ouderenquête.
Samengevat is uit de enquête is gebleken dat u o.a. tevreden bent over onderstaande zaken:

Uitstraling school -> door verbouwing. School is kleinschalig, gemoedelijk, straalt gezelligheid uit.
Kennisontwikkeling
Communicatie -> Skozapp

Uit de enquête hebben we 3 aandachtspunten geselecteerd waar we de komende periode mee aan de slag gaan.

Veiligheid:
Veiligheid op en rondom is voor ons en voor u als ouder erg belangrijk. Uit de enquête is gebleken dat de verkeersituatie bij de Akkerwinde en de veiligheid in en nabij het park structureel aandacht nodig heeft. Deze week neemt de directie nog contact op met de politie en jeugdmedewerker om de situatie en zorgen van ouders te bespreken en waar mogelijk concrete afspraken te maken. Daarnaast vragen wij aan u om uw auto niet te parkeren bij de poort / op de parkeerplaats voor de medewerkers van de school aan de Akkerwinde. Zo voorkomen we onveilige situaties.

*  Pikt u als ouder een signaal op van onveiligheid rondom de school? Het is van groot belang dat u dan ook zelf de politie belt, om op deze manier de zorg van meerdere partijen op de juiste plaats neer te leggen. Inmiddels heeft er al een gesprek plaatsgevonden met Jeroen Janssen van Jongerenwerk Cranendonck over de JOP (jongerenontmoetingsplek) in het Boudriepark. Het verslag hiervan heeft u kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief.

Communicatie:
* We investeren continu in communicatie. Dit punt is ook terug te vinden in ons School Ontwikkelingsplan en is de rode draad van onze studiemomenten. Ook investeren we structureel in communicatie met ouders. Dit doen we middels het journaaltje, de Skozapp, de website, mail e.d. Onze deuren staan altijd voor u open. Heeft u vragen / opmerkingen m.b.t. uw kind(eren) of de school, dan horen wij dat graag!

*  Uit de enquête blijkt dat er onduidelijkheid is over onderstaande zaken:
-   Ouders zijn onvoldoende op de hoogte m.b.t. informatie over het pestprotocol, faalangst, hoog gevoeligheid en meer begaafdheid. Dit stukje communicatie is inmiddels besproken met onze KO-er Monique v/d Reek en op korte termijn zal zij u hierover informeren middels het journaaltje.
-   Ouders wensen informatie over het leerjaar graag voor de zomervakantie. Om ouders hierin tegemoet te komen gaan de informatiebrieven over het leerjaar mee met het laatste rapport. Zo kunt u zich als ouders alvast inlezen.
-   Ouders stellen vragen over de veiligheid van de speeltoestellen-> Deze worden 1 x per jaar gecontroleerd door een erkend bedrijf.

Gezonde school:
Uit de enquête blijkt dat een gezonde school hoge prioriteit heeft bij u als ouder.
- Kinderen nemen niet altijd voldoende tijd om hun pauzehap te nuttigen. Op de teamvergadering van 10 januari a.s. gaan we hier met het team over in gesprek en streven we naar een passende oplossing.

We houden u op de hoogte!

Verslag ouderenquête BS De Schatkist oktober 2016

Mede namens de MR,
Huub Compen en Monique Verhagen

Terug naar het overzicht

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Wat moet u doen in geval van klachten bij uw zoon of ...