Ouderbijdrage

  • Ouderbijdrage

Beste Ouders,

Het schooljaar is weer begonnen, en dat betekent ook weer het jaarlijkse verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Zoals reeds in een van de laatste journaaltjes voor de vakantie vermeld, hebben we helaas moeten besluiten om het bedrag per kind te verhogen naar € 30,00. Ieder jaar betalen we onderstaande activiteiten hiervan.
* Sinterklaas
* Kerst
* Carnaval
* Pasen
* Schoolreisje inclusief vervoer voor groep 1 tm 7
* Gedeelte van de kosten van het kamp van groep 8
* Presentje voor kinderen na ingreep in het ziekenhuis
* Afscheidscadeautje voor leraren die afscheid nemen
* Klassikale activiteiten zoals bijvoorbeeld bezoek aan het Prehistorisch dorp door groep 5
* Enzovoort……..

Dit zijn kosten die niet vanuit het schoolbudget worden betaald. Dus ook dit jaar hebben we dat bedrag weer hard nodig. Zonder de jaarlijkse ouderbijdrage zouden veel van deze activiteiten niet mogelijk zijn.

Wilt u zo vriendelijk zijn deze bijdrage vóór 1 oktober over te maken op rekeningnummer NL78RABO 010.95.18.829 tnv Ouderraad de Schatkist o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).

Wij realiseren ons dat dit voor sommigen een behoorlijke kostenpost zal zijn, zeker als er meerdere kinderen op school zitten. Wij bieden dan ook de mogelijkheid om het bedrag in meerdere termijnen te betalen. Wilt u graag gespreid betalen dan hoeft u dat niet apart aan te geven richting ons. Zorg gewoon dat uw eerste deelbetaling van € 5,00 per kind uiterlijk 1 oktober op de rekening staat en maak daarna iedere maand € 5,00 over zodat uiterlijk 1 maart het volledige bedrag is voldaan.

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ouderraad de Schatkist Nancy van Meyl en Barry Lenders ycnan@live.nl 

Terug naar het overzicht

Kerstwens de Schatkist

Kerstwens de Schatkist

Bekijk hier het kerstgroetfilmpje van het team van De ...

Facebook

Facebook

De Schatkist is te vinden op Facebook.

Sinterklaas op de Schatkist

Sinterklaas op de Schatkist

Wat een verrassing....